CAMPAGNE-G.R.2022

DSC_0228[1]

Online versie ChristenUnie Verkiezingsmagazine

 

Lees het magazine: “Kiezen voor wat écht telt” nu online

Zie wat de ChristenUnie Kampen de afgelopen jaren heeft bereikt, wie de kandidaten zijn en waar we ons de komende jaren voor inzetten.

VERKIEZINGSMAGAZINE

DSC_0503[1]

Kampen kleurde blauw op het ChristenUnieplein

Zaterdag kleurden vele politieke partijen Kampen en omgeving. Het Unieplein in Kampen kleurde blauw en was voor de gelegenheid omgedoopt tot ChristenUnieplein.

Kinderen konden voetballen in een pannakooi die op het plein stond. En op de Oudestraat had de ChristenUnie een wensboom geplant. Veel mensen waren bereid hun wens voor Kampen met ons te delen en hielpen om de boom ‘in bloei’ te zetten. Belangrijke thema’s als de woningnood voor starters en ouderen, voorzieningen voor kinderen (en dan niet alleen in nieuwbouwwijken), de behoefte aan een goed armoedebeleid en de terugkeer van de Kogge kwamen ter sprake. Ook de behoefte aan meer groen in de stad kwam in veel wensen naar voren. Prachtige wensen, waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. 

En natuurlijk hadden we weer veel mooie gesprekken waarin te horen was dat we als ChristenUnie voor zaken gaan die onze inwoners ook belangrijk vinden: zorg voor elkaar, zorg voor de schepping en een economie waar de mens centraal staat. De ChristenUnie kiest voor wat echt telt.

IMG_20220305_180922 (2)

Lijsttrekker Jan Peter van der Sluis bij Radio IJsselmond

Op zaterdag 5 maart 2022 was onze lijsttrekker Jan Peter van der Sluis van de ChristenUnie te gast bij Radio IJsselmond om ons verkiezingsprogramma toe te lichten.

Woningbouw en initiatief: “woonwijken 2030”
Het gesprek ging over de noodzaak van versnelde woningbouw in de gemeente Kampen, iets waar de ChristenUnie al lang op inzet. Daaraan gekoppeld ons initiatief om van woonwijken meer te maken dan slechts een stapeling van stenen. Woonwijken moeten niet alleen een plek zijn om te wonen, maar ook om te kunnen ontspannen en genieten van groen en ontmoeting. Een plek waar voorzieningen dichtbij zijn. En dat is niet alleen belangrijk voor de stad, maar zeker ook in de kernen.

Economie en initiatief: “OZB niet woningen”
Van der Sluis benadrukte de noodzaak om naast onze ondernemers te staan. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk, zodat het voor ondernemers aantrekkelijk is om zich hier te vestigen. Juist om die reden heeft de ChristenUnie een motie ingediend om een verhoging van de OZB voor bedrijven deels terug te draaien. We richten ons met name op ondernemers die werkgelegenheid creëren binnen de gemeente. Helaas is het in de afgelopen raadsperiode voor supermarkten mogelijk geworden om op zondag open te gaan, en de ChristenUnie is tegen verdere openstelling van winkels op zondag. We blijven ons inzetten voor de zondagsrust.

Duurzame schepping en initiatief: “Kampen Plastic Vrij”
In het kader van de energietransitie benoemde Van der Sluis de noodzaak dat we goed voor de schepping moeten zorgen. De huidige situatie in de wereld laat ook zien hoe belangrijk het is om af te stappen van het gas, en in te zetten op duurzame energieopwekking, zoals geothermie, warmtepompen, windenergie en zonnepanelen op daken. Het is noodzakelijk dat er voldoende budget is om dit te realiseren. Als we in deze transitie veel van inwoners verwachten, dan moeten we hen ook ondersteunen. Verder heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om van Kampen een plasticvrije gemeente te maken.

Zorg voor elkaar en initiatieven: “Hospice en Kindergrafjes”
Heel belangrijk is volgens Van der Sluis dat we omzien naar elkaar en voor elkaar klaar staan. De zorg voor inwoners in de gemeente moet goed geregeld zijn, zodat iedere inwoner de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En als de gemeente verwacht dat mensen naar elkaar omzien, dan moeten we daarin wel ondersteuning bieden. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de huidige mantelzorgondersteuning en is van plan om hier de komende jaren verbetering in aan te brengen. Er moeten aanspreekpunten dichterbij de inwoner geregeld worden. Dit kan door middel van wijkraden, die weten wat er speelt in de wijk. Als ChristenUnie vinden we het realiseren van een Hospice en van Kindgrafjes in de gemeente heel belangrijk. Dit vanuit de gedachte dat ieder mens van heel oud, tot heel jong waardevol is, en een waardige plek verdient op deze wereld.

Veiligheid en initiatief: “lachgas”
Helaas bleek een half uur te kort om al onze speerpunten te benoemen voor de radio. Wat we ook hadden willen benoemen is onze inzet op veiligheid. Zo moeten we de overlast in met name de binnenstad tegengaan. Dit hebben we in de afgelopen jaren gedaan en het initiatief genomen om het gebruik van lachgas in het uitgaansleven tegen te gaan. Een belangrijk initiatief, maar er zijn meer zorgen en overlast. Daar blijven we ons ook in de komende jaren voor inzetten.


Het hele gesprek is terug te luisteren via:
https://uitzendinggemist.rtvijsselmond.nl/uitzendinggemist/program.php?programid=75&_ga=2.115271111.1502538557.1646395453-69659220.1646395453
Klikt u op de uitzending van zaterdag 5 maart 2022 om 10 uur. Het interview met de ChristenUnie is te beluisteren van 10:30 – 11:00 uur.

2

Een inspirerende Collegetour met Gert Jan Segers en enthousiast publiek

Gert-Jan Segers was dinsdagavond 1 maart te gast in Quintus te Kampen. Onder leiding van radiomaker en presentatrice Astrid de Jong ging Gert Jan Segers in gesprek met lijsttrekker Jan Peter van der Sluis en Kampenaren over de politiek in ons land, in Kampen en de wereld.

Kloof politiek en inwoner
Jan Peter van der Sluis startte het gesprek over de afstand tussen de politiek en de mensen in het land. Gert Jan gaf aan dat de kloof te dichten valt als “de overheid weer meer vertrouwen krijgt in de burger en niet andersom”. De ambtenaren in Den Haag moeten weer in gesprek met de boer en de inwoners van de steden en dorpen in ons kleine land waar de mentale afstanden groot zijn. “Ga koffiedrinken en spreek elkaar”. Jan Peter vertelde daarom over de wijkgerichte aanpak in Kampen.

Van Melkbus tot China
Tijdens een Collegetour mag het publiek vragen stellen over allerlei onderwerpen. De ongeveer 75 aanwezigen stelden in de Collegetour vele boeiende vragen aan Gert Jan. Vragen over zijn inspirator: Dietrich Bonhoeffer, theoloog en verzetsstrijder wiens levensmotto was “iets doen beter is dan nietsdoen” al koste dat hem zijn leven.
Maar ook vragen over het melkbusschieten in Kampen, de woningbouwopgave, vliegveld Lelystad en de Lelylijn. De energietransitie en de mogelijke zonnevelden langs de Hagedoornweg kwamen ook ter discussie.

Vanwege de huidige energieprijzen en de gaslevering vanuit Rusland kwam de vraag naar boven hoe we naar China moeten kijken. Gert Jan pleit voor een strategische onafhankelijkheid van China. “We moeten niet naïef zijn over de economische krachten die spelen”.

Natuurlijk was ook de oorlog in Oekraïne onderwerp van gesprek. “We zeggen altijd ‘opvang in de regio’ en wij zijn voor Oekraïners de regio, dus we zullen ze ruimhartig opvangen” zei Gert Jan. Over de trieste huidige situatie in Europa riep Gert Jan, geïnspireerd door CW Lewis op: “laten we ons leven leven zoals we dat graag willen doen en niet bevangen raken door angst”.

Meer bescheiden dan zijn dochters
Gert Jan vertelde dat hij bescheidener is dan zijn 3 dochters. Hij zei zijn geloofsleven te voeden met een routine met podcasts luisteren, de kerk bezoeken, gesprekken met geloofsgenoten en veel lezen.
Astrid de jong daagde de zaal uit met vele weetvraagjes over Gert Jan: wat is zijn volledige voornaam, zijn geboorteplaats, wat staat er op de kaft van een van zijn boeken. Een mooie cadeaubon van De Swaen werd toegekend aan een winnares uit de zaal.

Gert Jan lanceerde de Campagnevideo van de ChristenUnie kampen. En de aanwezigen bleven nog een hele tijd in gesprek met elkaar, het was ook geweldig mooi dat we elkaar weer ‘in het echt’ konden spreken na de lange Corona-periode.

huh

Eenvoudige taal, een hele klus

Martine Wiltjer en Henry de Jong zijn de laatste weken bezig geweest met het herschrijven van het verkiezingsprogramma. Nu in eenvoudige taal. En dat is nog een hele klus, zo is gebleken. Korte woorden, korte zinnen, geen beeldspraak en geen grote opsommingen. Het resultaat is inmiddels bekeken door de taalspecialisten en goedgekeurd. Binnenkort verschijnt het in de speciale uitgave van de Bibliotheek.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het is belangrijk dat de bibliotheek open blijft in zowel IJsselmuiden als Kampen. Door het werk van de bibliotheek zijn meer mensen betrokken op elkaar en de gemeente.

Dat is wat écht telt.

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

Collegetour avond met Gert-Jan Segers-2

Op 1 maart komt Gert-Jan Segers naar Kampen. Onder leiding van Astrid de Jong gaan Jan Peter van der Sluis en Gert-Jan Segers in gesprek over de politiek in ons land en in Kampen.

Collegetour

In het programma collegetour gaan bekende Nederlanders het gesprek aan met een presentator en de zaal. Denk aan mensen als Desmond Tutu, Jan Terlouw en Ilse de Lange. Ze werden bevraagd op hun dromen, ambities en visie, met als doel de jongere generatie te inspireren. Nu is het de beurt aan Gert-Jan Segers en dan wel in Kampen.

Programma

Een collegetouravond houdt in dat er ook vragen uit het publiek mogen worden gesteld. Heeft u een prangende vraag over de godsdienstvrijheid in Nederland aan Gert-Jan of bent u benieuwd naar hoe Jan Peter de woonopgave voor de komende jaren ziet, wees welkom met uw vragen. Er is koffie en een hapje en drankje na afloop. Er is plaats voor 100 man. Dus geef u snel op.

Datum: dinsdag 1 maart

Locatie: Quintus Kampen

Inloop: 19:00

Start programma: 19:30

1

ChristenUnie onderstreept de warme band met Brunnepe

De ChristenUnie Kampen heeft met een hele grote delegatie zaterdag 12 februari 2022 een fietstocht gemaakt door Brunnepe. De aanleiding hiervoor was onder andere een mail van het Samenwerkingsverband Brunnepe over verschillende ontwikkelingen in Brunnepe. Edy Prick was samen met Anton Kalter, Marco Koning, Klaas van Dijk de gids door de wijk.


Gebiedsvisie

De gemeente Kampen staat aan de vooravond van het opstellen van een gebiedsvisie voor Brunnepe. Een gebiedsvisie is een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en de uitkering van opgaven in een gebied. Dat er veel ontwikkelingen gaan komen in Brunnepe staat vast. Zo worden er twee nieuwe gescholen gebouwd, verhuist Reflex, zijn gebouwen niet meer in gebruik, wordt de Hanzewijk afgemaakt, wordt de Brunneper Bongerd aangelegd etc.

De fietstocht kende minimaal zes onderdelen. Bij ieder onderdeel werd de ChristenUnie bijgepraat over de ontwikkelingen, de zorgen en wensen in de wijk. Het programma bestond uit de volgende onderdelen: Emma-/Mauritsstraat (plein voormalige school), Reyersdam (toekomst Reyersdam en afronding Hanzewijk), Brunneper Bongerd (beheer en gebouw De Riete), terrein voormalige Gemeentewerf, het Voedselpark, en de ontwikkeling van de Vischrookerij.

De ChristenUnie heeft oog voor de parkeerdruk en het ontbreken van het groen in de wijk maar heeft nog eens met eigen ogen kunnen zien welke kwaliteit deze oudste wijk van Kampen heeft. Er liggen veel kansen in deze wijk.

Kansen voor Brunnepe

De rondgang werd na 2,5 uur afgesloten met heerlijke gerookte zalm. De lijsttrekker, en geboren en getogen Brunneper, Van der Sluis bedankte namens de ChristenUnie iedereen voor de inspirerende fietstocht en onderstreepte nogmaals dat “de gebiedsvisie alleen kan slagen als deze samen met de inwoners wordt opgesteld en wordt uitgevoerd. Niet alle wensen zullen misschien uitvoerbaar zijn maar we moeten echt onderscheid maken tussen de korte en lange termijn. Er komen veel ontwikkelingen aan en we zien bijvoorbeeld ook behoefte aan woningen voor de ouderen. Het is belangrijk om deze kansen die eraan komen goed te benutten zodat het voor iedereen goed wonen is in deze wijk. De kandidaten hebben waardevolle informatie opgedaan om 4 jaar vol aan de slag te gaan.”

 

DSC_1716[1]

ChristenUnie steekt handen uit mouwen voor Stichting Present

Stichting Present Kampen had afgelopen zaterdag een schilderklus voor de ChristenUnie uitgezocht. Zoals al vele jaren slaat Stichting Present een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Handen uit de mouwen

Een bewoner had waterschade gehad in zijn huis. Het plafond was inmiddels vernieuwd en nu waren de muren aan de beurt. Een team van de ChristenUnie was de hele ochtend in touw om de muren te sausen en weer fris te maken. De bewoner was blij met de hulp die hij kreeg en hielp hier een daar een handje mee.

Er is grote behoefte aan helpende handen. Juist nu de contactmogelijkheden vanwege de versoepeling van de Coronamaatregelen weer toenemen wordt er dankbaar gebruik gemaakt van alle hulp die geboden wordt.

 Hartenpost Kaartenactie 2022

Stichting Present heeft nu ook een Kaartenactie waarbij je een persoonlijke kaart kunt maken voor jongens en meisjes met een geestelijke of lichamelijke beperking, ouderen in verzorgingshuizen. Jouw kaart(en) kun je inleveren bij één van de verzamelpunten: Jumbo Penningkruid, Jumbo Hanzeplein, Plus Anne-Jan van Dijk (Markeresplein in IJsselmuiden). Present Kampen regelt de bezorging van kaarten samen met vrijwilligers. Wil jij meehelpen met het rondbrengen van de kaarten? Meld je hiervoor dan vóór 8 februari aan via info@presentkampen.nl.

DSC_1636

ChristenUnie plant bomen in Zalk

Op het oude landgoed Buckhorst in Zalk werden zaterdag 29 januari eikenbomen geplant. De ChristenUnie stak de handen uit de mouwen en hielp met het planten. Wie bomen plant, zorgt voor een mooie en gezonde leefomgeving voor generaties na ons.

Nieuwe toekomst

Het kasteel Buckhorst stamt uit de 13e eeuw en heeft een roemrucht verleden.Voor het oude landgoed gloort een nieuwe toekomst. Wouter en Ellen van Raalte zijn de nieuwe eigenaar en willen deze plek graag weer nieuw leven inblazen en het opnieuw inrichten voor komende generaties. Het doel is dat er meerdere gezinnen gaan wonen. Ook wordt tijdelijk onderdak geboden aan mensen die daar om uiteenlopende redenen behoefte aan hebben. Een kleinschalige boerderij met vee, een moestuin en houtwerkplaats biedt optie tot werk voor deze mensen. Bewoners van Zalk zijn betrokken bij de plannen. Het is een mooi buurtinitiatief waar Hero Klinker van Dorpsbelangen Zalk trots op is.

Bomen planten

Op het oude landgoed is veel onderhoud nodig. Ook zijn veel bomen verdwenen. Bomen zijn heel belangrijk. Ze maken onze wereld mooier en gezonder. Ze zijn het thuis van vele vogels, insecten en andere kleine dieren. En bovendien zorgen ze voor schone lucht, schaduw en droge(re) voeten na een flinke regenbui. Willen we dat zo houden, dan zijn er veel extra bomen nodig. Dit geeft exact een van de speerpunten van de ChristenUnie weer: “Zorg voor de schepping”

Groene Loper Kampen

Deze bomenactie is één van de activiteiten die Groene Loper Kampen organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Groene Loper Kampen gaf vrijdag 28 januari 110 bomen weg. Het gaat om inheemse bomen, zoals de berk, iep, kastanje en verschillende fruitbomen. In totaal werden 110 bomen geplant bij 25 buurtinitiatieven, scholen, kinderopvangorganisaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven uit gemeente Kampen. Groene Loper Kampen wordt ondersteund door gemeente Kampen en de provincie Overijssel vanuit het programma Natuur voor Elkaar en is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel.

Christenunie Kampen - Portretten-9600 11 def

Kiezen voor wat écht telt

Een stem op de ChristenUnie is een stem voor wat écht telt. De ChristenUnie gaat voor betrouwbaarheid en continuïteit met een grote ambitie. Veel bekende kandidaten, die ook in de afgelopen 4 jaar ervaring hebben opgedaan, staan vanaf maart 2022 in de startblokken.

Jan Peter van der Sluis is de lijsttrekker. De geboren en getogen Kampenaar was de afgelopen periode wethouder. Hij had o.a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie, Onderwijs, Beheer Openbare ruimte, coördinatie Sociaal Domein, Gezondheid, Klimaatadaptatie en Wonen in zijn portefeuille. Hij is wijkwethouder voor IJsselmuiden, De Maten, Stationskwartier, IJsselmuiden, ’s Heerenbroek, Mastenbroek, Brunnepe en de Hanzewijk. Hij maakte zich hard voor een integraal beleid binnen de gemeente Kampen en heeft het sociaal domein samen met het college op orde gebracht. Financieel heeft de inwoner hier relatief weinig van gemerkt. Hij blijft zich inzetten voor wat ertoe doet: rechtvaardigheid en leefbaarheid in een mooie stad met groene, ruim opgezette wijken. “Kampen zit in mijn hart en ik wil mijn hart opnieuw laten spreken en me inzetten voor wat échttelt”, aldus Jan Peter.

Op nummer twee staat Martine Wiltjer, die gaat voor betrouwbare en eerlijke politiek. Martine zet zich in de raad in voor onderwerpen die het hart raken zoals het realiseren van kindgrafjes. Wanneer mensen een kindje tijdens of kort na de zwangerschap verliezen, is het lastig om een mooi plekje te geven voor dit kindje. Afgelopen raadsperiode zijn er, na actie van Martine, een aantal kindgrafjes gerealiseerd. Ook zet zij zich in voor een hospice, een plek waar mensen waardig kunnen sterven.

Op drie, de zeer ervaren Jan Willem Schutte. Hij was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter. Zijn kennis over Kampen, de bedrijven, stichtingen en inwoners, is van groot belang. Schutte wil de komende periode nadenken over groei en bloei van onze mooie stad, duurzaamheid en zingeving.

Harro Pruijssen heeft zich ingezet voor de sociale kant van ruimtelijke plannen en duurzaamheid. Hij staat op de vierde plek op de lijst. Gerechtigheid staat bij Pruijssen centraal. Oog voor hen die het minder hebben in de samenleving en Gods schepping.

Op nummer vijf vinden we Kees Posthumus. Kees richt zich op inwoners, ondernemers en degelijke overheidsfinanciën. Een gemeente moet financieel gezond zijn. De ChristenUnie kan veel voor inwoners betekenen als het huishoudboekje op orde is.

Erik Schilder, de nummer zes, was vier jaar burgerraadslid in de commissie Inwoners. In zijn werk op de middelbare school en ook in de politiek wil hij graag voor onze kinderen wat betekenen.

Op nummer zeven staat Klaas van der Kolk. Net als in de afgelopen periode gaat hij voor de rechten van burgers. De ChristenUnie stelt mensen centraal.

Op de achtste plaats staat Martha Wagteveld, die zichzelf omschrijft als empathische activist met veel aandacht voor armoede, inclusie en cultuur.

Op negen staat Henry de Jong, als lid van de steunfractie met een groot netwerk in IJsselmuiden, kennis van ruimtelijke ontwikkeling en werkzaam als schooldirecteur.

Op nummer tien een nieuwkomer maar zeer ervaren Jacob Hakvoort. Hij werkte bij diverse overheidsinstanties.

De rode draad voor de ChristenUnie zijn drie onderwerpen: zorg voor elkaar, zorg voor de schepping en een economie waarin de mens centraal staat. De ChristenUnie wil deze kernwaarden laten gelden. Het zal niet altijd makkelijk zijn maar het zal altijd de moeite waard zijn.

Top tien van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Met dankbaarheid presenteert de ChristenUnie Kampen haar top tien van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Samen gaan zij aan de slag met onze visie voor Kampen. Zij kiezen voor wat écht telt! De komende tijd zult u de kandidaten steeds beter leren kennen, houd onze social media hiervoor in de gaten.

 • Jan Peter van der Sluis
  Jan Peter van der Sluis
 • Martine Wiltjer-Rozema
  Martine Wiltjer-Rozema
 • Jan Willem Schutte
  Jan Willem Schutte
 • Harro Pruijssen
  Harro Pruijssen
 • Kees Posthumus
  Kees Posthumus
 • Erik Schilder
  Erik Schilder
 • Klaas van der Kolk
  Klaas van der Kolk
 • Martha Wagteveld-Osborn
  Martha Wagteveld-Osborn
 • Henry de Jong
  Henry de Jong
 • Jacob Hakvoort
  Jacob Hakvoort

De ChristenUnie Kampen presenteert zijn verkiezingsprogramma

Lijsttrekker Jan Peter van der Sluis deelt de drie pijlers van ons
verkiezingsprogramma: Kiezen voor wat écht telt.