Gerjan Geertsma

Gezinssituatie Getrouwd en 4 kinderen
Hoelang woon je in (de gemeente)Kampen?
Ik woon sinds maart 1998 in Kampen.
Wat motiveert je om politiek actief te worden of blijven?
In mijn werk heb ik veel te maken met ontwikkelingen die spelen in het sociale domein, op het gebied van schuldhulpverlening, armoedebeleid, de participatiewet en de WMO. Graag werk ik mee aan de uitdagingen waar de gemeente voor staat. Ik wil mee bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt.