Harro PruijssenGezinssituatie: Getrouwd met Helen en vader van Mirjam, Simone, Judith, Erik en Ruben.
Hoelang woon je in (de gemeente) Kampen? We wonen sinds voorjaar 2008 in de binnenstad van Kampen.
Wat motiveert je om politiek actief te worden of blijven?
De laatste jaren is er een toenemende verharding zichtbaar en voelbaar in de maatschappij. Zie de vluchtelingenproblematiek, het terrorisme de ongelijkheid. Ook is er veel angst, onzekerheid en wantrouwen in ons land, in de wereld.Wij als Christenen, ik, mag leven vanuit de zekerheid dat onze hemelse Vader elk moment voor ons zorgt. Vanuit die rust wil ik een bijdrage leveren aan de Kamper politiek. Niet vanuit het idee dat de politiek de wereld zal redden want alleen Jezus kan dat. Maar alles wat wij doen, mag verwijzen naar Hem, Zijn liefde en Zijn bewogenheid. Ook in de politiek, juist in de politiek.In deze mooie stad in de IJsseldelta met haar fantastische mensen gaat mijn speciale aandacht uit naar de zorg voor de schepping, onze fysieke leefomgeving, naar gerechtigheid en zorg voor hen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen.