Kees PosthumusGezinssituatie: Getrouwd, 4 kinderen
Hoelang woon je in (de gemeente) Kampen? Sinds 2002
Wat motiveert je om politiek actief te worden?
Politieke besluitvorming heeft al heel lang mijn interesse. Christelijke politiek heeft dat in het bijzonder, omdat ik vanuit een christelijke gedrevenheid handen en voeten probeer te geven aan geloof en een bijdrage probeer te leveren aan de maatschappij. In het bijzonder wil ik graag bijdragen aan het verder realiseren van gezonde overheidsfinanciën. Er kan niet méér worden uitgegeven dan wat er binnenkomt. Dat betekent dat er kritisch moet worden gekeken naar de uitgaven. Gezonde overheidsfinanciën maken dat er langdurig op een gezonde basis bestuurd kan blijven worden. Vanuit mijn eigen achtergrond vind ik het van groot belang dat de overheid in het algemeen en de lokale gemeente in het bijzonder zich gedraagt als een goed rentmeester in financiële zin. De overheid moet er voor waken op te grote voet te leven en dat houdt een continue monitoring in van het uitgaven- en inkomstenpatroon van de overheid.
Naast gezonde financiën wil ik me ook sterk maken voor de ondernemers en de middenstand in onze gemeente. Ik vind het belangrijk dat de gemeente voor ondernemers voorwaarden schept waarbinnen het goed ondernemen is, waarbij oog is voor de concurrentiepositie van onze gemeente en waar een goed investeringsklimaat heerst. Vanuit die gedachte kan gebouwd worden aan meer werkgelegenheid en meer economische activiteit binnen onze gemeente. Een groei, die bestendig en duurzaam is, draagt uiteindelijk bij aan het welzijn en de welvaart van alle burgers.