Erik Schilder

Gezinssituatie: getrouwd.
Hoelang woon je in (de gemeente) Kampen? 30 jaar
Wat motiveert je om politiek actief te worden of blijven? 
Leven doe je samen! Om samen te leven is samenwerken en afspraken maken van belang. Juist dan is het voor iedereen mogelijk om op een goede manier samen te leven. Ik wil die mensen vertegenwoordigen die deze waarden delen. 
Veel mensen zetten zich vrijwillig in. Vrijwilligers vormen het fundament voor onze samenleving. Dit zie ik om mij heen in de kerk, op de volleybalclub en door de inzet van mantelzorgers. Juist die vele vrijwilligers maken het voor de inwoners in onze stad mogelijk om mee te kunnen doen. Zonder deze vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en mij inzetten voor onze mooie gemeente Kampen. Na mij jaren te hebben ingezet in een andere tak van sport wil ik dat nu doen in de politiek. Ik ben al jaren een geïnteresseerd volger van de politiek. Nu is het tijd geworden om niet alleen te volgen maar ook om te doen! Samen leven! Samen doen! Samen maken wij het mogelijk!