Standpunten

Wat vind jij en vinden wij samen waardevol?

Dat is van belang voor de ChristenUnie. Het gaat over zingeving, er zijn voor elkaar, over samenleĢven, over wat voor gemeente wij samen willen zijn, over de toekomst van onze kinderen. Want Iedereen Is Waardevol.

Samen voor Waardevol Kampen is het thema van ons verkiezingsprogramma. Ons programma kent drie hoofdpunten:

1. We zorgen dat iedereen meetelt.

De belangrijkste taak van de ChristenUnie Kampen is om er te zijn voor iedereen. We vormen een samenleving. Het gaat om zorg voor elkaar, onze buurt, ouderen, jongeren, vluchtelingen, werkzoekenden en kwetsbare mensen, om zinvol samenleven. Om naastenliefde!

2. We investeren in de toekomst van onze kinderen.

Dat wij kiezen voor toekomstige generaties, is voor ons een principiële keuze. Een hoopvolle toekomst is immers ons wenkend perspectief. Daarom maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, nemen we onze rol in de energietransitie en blijven we investeren in onderwijs.

3. We staan voor een dienstbare overheid en veiligheid.

Wij bedrijven politiek vanuit de overtuiging dat de overheid in Kampen zich bescheiden moet opstellen en vooral betrokken dient te zijn op mensen. De overheid is er om bescherming en veiligheid te bieden. We handelen vanuit gelijkwaardigheid, geïnspireerd door Gods liefde en genade.

Bekijk hier de verkorte versie van ons verkiezingsprogramma.

Bekijk hier de samenvatting van ons verkiezingsprogramma. 

Download hier het volledige programma. 

Of bekijk de standpunten per hoofdstuk via onderstaande buttons.

Bedrijfsvoering en Financien

Beheer openbare ruimte

Burger en Bestuur

Cultuur en Sport 

Duurzaam ruimte ontwikkeling

Economie,Werk en Inkomen

Onderwijs en Educatie 

Openbare orde en Veiligheid

Participatie en Zorg