Onze kandidaten

Dit zijn de kandidaten van de ChristenUnie Kampen

Voor de campagne van GR2022 staan tien kandidaten in de startblokken. We stellen hen graag aan u voor. Een stem op de ChristenUnie is een stem voor wat écht telt. De rode draad voor de kandidaten en het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Kampen zijn onze drie speerpunten:
• zorg voor elkaar,
• zorg voor de schepping
• en een economie waarin de mens centraal staat

1

 1. Jan Peter van der Sluis  is geboren en getogen in Kampen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. 

“Vanaf 2018 ben ik als wethouder verantwoordelijk voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie, Onderwijs, Beheer Openbare ruimte, coördinatie Sociaal Domein, Gezondheid, Klimaatadaptatie en Wonen. Ik zet mij in voor waarden die ertoe doen: rechtvaardigheid en leefbaarheid in een mooie stad met groene, ruim opgezette wijken. De opgave is groot want zowel ouderen als starters verdienen een mooie plek om te wonen. Deze huizen moeten worden gebouwd in een wijk waar het fijn is om te wonen en waar mensen contact kunnen maken, in de wijk of bij een vereniging. Ik wil op grond van onze Bijbelse grondslag en opdracht het goede zoeken en gaan voor het welzijn van onze inwoners. Kampen zit in mijn hart en ik wil mijn hart opnieuw laten spreken en mij inzetten voor wat écht telt”.

2

 2. Martine Wiltjer is opgegroeid in Groningen en woont al meer dan vijftien jaar in Kampen. Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen en heeft een juridische achtergrond.

“Na één raadsperiode actief te zijn geweest ervaar ik het nog steeds als een eer dat ik raadslid mag zijn voor de ChristenUnie. Want in de lokale politiek worden besluiten genomen die vaak direct gevolgen hebben voor Gods schepping en medemensen. En als raadslid heb ik de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente en haar inwoners. Betrouwbare en eerlijke politiek vind ik belangrijk. Ik zet me in voor onderwerpen die het hart raken. Zo heb ik me ingezet voor het realiseren van kindergrafjes. Ik ga ervoor dat iedereen kan meedoen in onze samenleving.

 

 

3

3. Jan Willem Schutte is geboren aan de Buitendijksweg en woont nu op het Kampereiland, is register makelaar/taxateur landelijk en agrarisch vastgoed. Hij is gehuwd, heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.

“Ik heb het boerenbedrijf van m’n ouders mogen overnemen en ruim 30 jaar samen met mijn vrouw gerund. Ik draai al een aantal jaren mee in de Kamper politiek. Ik ga met hetzelfde enthousiasme als in de vorige raadsperiodes een nieuwe periode in. Politiek is leuk en ik voel mij thuis in deze partij. Ik was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter. De komende periode zal een periode worden waarin we met de inwoners willen nadenken over de groei en bloei van onze mooie stad, duurzaamheid en zingeving. Met de nieuwe fractie hoop ik het ChristenUnie-geluid te laten doorklinken in raad en samenleving”.

4

4. Harro Pruijssen  woont sinds 2008 in de binnenstad van Kampen. Hij is getrouwd, vader van vijf kinderen en is projectleider bij de Provincie Overijssel.

“Vanaf 2018 zet ik mij als raadslid in voor woningbouw en dat is meer dan 'alleen stenen stapelen'. We wonen niet alleen in de wijk, we léven er samen. Jong en oud kunnen veel voor elkaar betekenen. Komt er een buurthuis, ruimte voor groen, duurzaam bouwen. Ook zet ik me in voor mensen die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen zoals arbeidsmigranten, de voedselbank en buurthuis Het Lokaal. En de energietransitie want ja, wij hebben het goed, ‘hier’ en ‘nu’, maar dat mag niet ten koste gaan van ‘daar’ en ‘later’. We hebben één aarde te leen voor de toekomst van onze kinderen. Er is veel te doen om naar een meer rechtvaardige verdeling van alles op deze aarde te komen die we in bruikleen hebben gekregen”.

 

 

5

5. Kees Posthumus, ondernemer en docent (bedrijfs-)economie, (nog) woonachtig in IJsselmuiden (maar binnenkort in Zalk). Kees is getrouwd en heeft vier kinderen.
“De ChristenUnie is een partij waar ik mij bij thuis voel. Een partij die oog heeft voor inwoners, ondernemers en de schepping. Mijn expertise ligt met name op het terrein van de gemeentelijke financiën. De ChristenUnie staat voor gedegen gemeentelijke financiën. Dat houdt in dat ik heel kritisch ben over het al dan niet verhogen van zowel gemeentelijke inkomsten als haar uitgaven. Soms moeten we onze ambities wat temperen, als we de middelen niet hebben. Daarnaast sta ik voor realisme bij duurzaamheid. Met Chinese, dubieus geproduceerde en gefaciliteerde zonnevelden en -daken in onze gemeente bijvoorbeeld, bereiken we geen duurzaamheidsdoelen. Wél door ondernemers en inwoners hierin gerichter te faciliteren. Dus: duurzamer? Ja, maar wel met een realistische bril.”

6

 6. Erik Schilder is teamleider in het onderwijs, geboren en getogen in IJsselmuiden.

Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.“Generaties zijn ons voorgegaan in het besturen van onze prachtige gemeente. Ik wil daaraan een vervolg geven. Wat mij drijft: betrouwbaar en evenwichtig bestuur vanuit een hoopvolle christelijke levensbeschouwing. Ik vind het belangrijk om dat wat ons gegevens is, zorgvuldig en toekomstbestendig door te geven aan generaties na ons. Vanuit mijn werk op de middelbare school weet ik wat jongeren bezighoudt en ik wil wat voor hen betekenen. Mijn wens is dat uw en mijn kinderen kunnen genieten van het goede wat ons is gegeven. Hierbij is het voor mij belangrijk om zorg te dragen voor onze schepping en om te zien naar elkaar. In het besturen van onze gemeente zoek ik naar rechtvaardige besluitvorming en verbinding met mijn naaste”.

 

7

 7. Klaas van der Kolk is docent Recht op Windesheim, geboren en getogen in Kampen en heeft met tussenpozen elders gewoond. Hij is gehuwd.

“Na vier jaar raadslid ben ik ervan overtuigd dat er nog genoeg te doen is. Mijn mening is dat de politiek haar invloed kan gebruiken om de burger meer zeggenschap te geven in de dingen die aandacht verdienen. Er zijn voldoende ontwikkelingen waar de burger wat van vindt. En die geluiden moeten gehoord worden. Ik wil graag de stem voor de burger zijn. Daarbij gebruik makend van waarden en normen die gebaseerd zijn op de Bijbel. Dat is voor mij het morele kompas. Rechtvaardigheid, eerlijkheid, duidelijkheid en luisteren maar ook initiatief nemen en verantwoordelijkheid neerleggen waar het hoort. Zo kunnen we een samenleving inrichten waarbij eenieder een rol vervult die bij hem of haar past. En waarbij iedereen elkaar aanvaardt zoals eenieder is”.

8

 8. Martha Wagteveld-Osborn is auteur, vertaler, redacteur en woont sinds 2014 in Kampen. Ze is gehuwd en heeft een kleuterzoon.

“Pasgeleden omschreef iemand mij als een empathische activist. Uit eigen ervaring weet ik wat de keerzijde is van oneerlijk beleid en dat motiveert mij enorm. Ik maak me zorgen om ongelijkheid, onrechtvaardigheid en uitsluiting. Dat zijn grote thema’s, maar juist in het kleine gebaar en eenvoudige aanpassingen van beleid kan de politiek het verschil maken. De ChristenUnie is de partij die bij uitstek de menselijke maat en de rafelranden van het bestaan voor ogen houdt – naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus, die oog had voor alle mensen. Wat wij aan de minste van onze broeders en zusters doen, dat doen wij aan Hem. Die opdracht proberen te vervullen door politiek actief te zijn, daar teken ik voor!”

 

9

 9. Henry de Jong is directeur-bestuurder van School met de Bijbel "Het Visnet"‚Äč, is geboren en getogen in IJsselmuiden. Hij is gehuwd en heeft één kind.

“Ik wil mij inzetten om het prettige wonen en verblijven in IJsselmuiden, de kernen en de stad zo te houden en te verbeteren. Ik geniet enorm van processen. Deze moeten in mijn beleving goed zijn of verbeterd worden. Dit is mijn drive als bestuurder bij basisschool Het Visnet in Grafhorst en dat zal ook mijn drive zijn voor de ChristenUnie. Ik wil met mijn geluid een politiek bedrijven die uitgaat van de christelijke normen en waarden. De besluiten die genomen worden moeten uitlegbaar zijn. Voorafgaand aan de besluiten moet een helder proces en verwachtingspatroon geschetst worden. De ChristenUnie is de partij waarbij ik dit geluid kan laten klinken in de samenleving en de Kamper politiek”. 

 

10

10. Jacob Hakvoort is gepensioneerd ambtenaar, woont vanaf 2018 in IJsselmuiden. Hij is gehuwd, heeft vier kinderen en negen kleinkinderen.

“Als beleidsadviseur Kabinet, Openbare Orde en Veiligheid binnen de Gemeente Zaanstad heb ik vanaf 1996 als ambtenaar actief gewerkt aan de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid met zowel burgemeester als wethouders en raadsleden. Na mijn pensionering wilde ik niet op mijn lauweren rusten en zocht naar een zinvolle invulling van mijn vrijgevallen tijd, waar ik met enthousiasme mijn ervaringen kan delen. Dat heb ik gevonden door mij actief aan te sluiten bij de ChristenUnie. Daarbij gaat het mij, naast de problematiek rond de openbare orde en veiligheid, vooral ook het omzien naar de kwetsbare medemens in de samenleving zoals Jezus Christus ons dat heeft geleerd. Hij is immers de bron van waaruit we mogen putten voor al het werk dat op ons afkomt als raadsfractie van de ChristenUnie”.