Actueel

Een plan tegen eenzaamheid

DSC_0105.JPGdonderdag 08 oktober 2020 09:27 Tijdens de verkiezingscampagne in 2018 heeft de ChristenUnie aangegeven dat zorg voor ouderen een belangrijk speerpunt zal zijn in deze raadsperiode. Nederland telt een grote diverse groep ouderen. Een groep die richting 2030 nog fors in aantal zal toenemen. Ouder worden kan samengaan met een toenemende kwetsbaarheid, zowel op fysiek, sociaal als geestelijk gebied. Er kan sprake zijn van afnemende gezondheid, grotere afhankelijkheid en eenzaamheid. De ChristenUnie heeft daarom samen met 11 verschillende zorg- en welzijnsinstanties uit de gemeente het actieplan Waardig Ouder Worden ondertekend om zich in te zetten voor zorg voor ouderen. De ChristenUnie heeft zich na de verkiezingen hard gemaakt om dit actieplan op te nemen in het coalitieakkoord. Deze belofte brengt met zich mee dat de ChristenUnie beleid toetst aan de afspraken die in het dit actieplan zijn gemaakt. lees verder

Er komt een plekje voor kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden!

DSC_0604b.jpgwoensdag 16 september 2020 22:23 Precies een jaar geleden werd onze aandacht gevraagd voor een heel kwetsbaar onderwerp. Ouders van kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden, hebben een sterke behoefte aan een tastbare plek om hun kindje te kunnen begraven en te herdenken. Maar er zijn geen wettelijke regels over het begraven van te vroeg geboren kinderen voor de 24e week van de zwangerschap. Ook in onze gemeentelijke verordening waren geen regels opgenomen voor foetusgrafjes. Ouders die hun kindje wilden begraven moesten een groter en dus duur graf kopen. Of, als dat financieel niet mogelijk was, gingen ouders soms op zoek naar een alternatieve begraaf- en herdenkingsplek, zoals in de tuin of in het bos. lees verder

Toezegging over verkeersveiligheid N307 tussen Kampen en Dronten

N307a.jpgmaandag 14 september 2020 14:36 Tussen Kampen en Dronten wordt de provinciale weg aangepast en zal de sluis bij Roggebot worden vervangen door een brug. Het doel hiervan is het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Niet iedereen is overtuigd dat de situatie zal verbeteren en zelfs wordt gevreesd dat het op een aantal plaatsen onveiliger wordt. lees verder

Het zwembad een luxe probleem?

DSC_1629 (1).jpgdonderdag 10 september 2020 12:10 Raadspraat Erik Schilder lees verder

Minder blauw op straat

collage ChristenUnie op Oudestraat.jpgzaterdag 11 juli 2020 08:40 De ChristenUnie stond de afgelopen maanden op de Oudestraat in Kampen. We waren daardoor aanspreekbaar en luisterden graag naar uw verhalen, opmerkingen en vragen. Het waren veel en waardevolle ... lees verder