Verkiezingsprogramma

Kiezen voor wat écht telt!

Onze tijd vraagt om het maken van keuzes. De ChristenUnie wil die gaan maken. We kiezen voor wat
écht telt. Een samenleving die om mensen draait, waarbij groei geen doel op zich is. Deze
verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. De afgelopen periode kwamen we
letterlijk en figuurlijk op afstand van elkaar te staan. De ChristenUnie Kampen is ervan overtuigd dat
het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet meer
gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.

Kiezen voor wat écht telt is het thema van ons verkiezingsprogramma. Ons programma kent drie hoofdpunten:

● Zorg voor elkaar
○ Een samenleving waarin mensen elkaar zien en helpen;
○ Een samenleving waarin wordt opgetreden tegen overlast veroorzaakt door drank en
drugs, omdat de mens waardevol is;
○ Een rechtvaardige samenleving zonder ruimte voor ondermijning;
○ Inzet op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten;
○ Een integrale aanpak van de problemen van kinderen en jongeren die zich melden bij
de jeugdhulp;
○ Extra investeren in preventie en vroegsignalering in de gezondheidszorg;
○ Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht;
○ Knokken voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen;
○ Een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen;
○ Een brede culturele sector die bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen.

● Zorg voor de schepping
○ Een groene, duurzame samenleving die zich houdt aan de grenzen van de aarde en
aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid;
○ Een gezonde agrarische sector met nauwe verbondenheid met de schepping;
○ Bescherming van het natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd;
○ Groene wijken met voldoende ruimte waarin het prettig verblijven en recreëren is;
○ Verdere uitwerking van Kampen PlasticVrij.

● Een economie waarin de mens centraal staat
○ Goede balans tussen werken, zorgen en rusten;
○ De gemeente als partner van ondernemers;
○ Voldoende mogelijkheden voor toezicht en handhaving;
○ Een bloeiende binnenstad waarin ruimte is om te ondernemen;
○ De IJsselkogge hoort thuis in Kampen;
○ Voorzieningen in de kernen blijven open;
○ Voor gezond financieel beleid met de gemeente als betrouwbare en goede
rentmeester