Verkiezingen - Nieuws

Christenunie Kampen - Portretten-9600 11 def

Kiezen voor wat écht telt

Een stem op de ChristenUnie is een stem voor wat écht telt. De ChristenUnie gaat voor betrouwbaarheid en continuïteit met een grote ambitie. Veel bekende kandidaten, die ook in de afgelopen 4 jaar ervaring hebben opgedaan, staan vanaf maart 2022 in de startblokken.

Jan Peter van der Sluis is de lijsttrekker. De geboren en getogen Kampenaar was de afgelopen periode wethouder. Hij had o.a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie, Onderwijs, Beheer Openbare ruimte, coördinatie Sociaal Domein, Gezondheid, Klimaatadaptatie en Wonen in zijn portefeuille. Hij is wijkwethouder voor IJsselmuiden, De Maten, Stationskwartier, IJsselmuiden, ’s Heerenbroek, Mastenbroek, Brunnepe en de Hanzewijk. Hij maakte zich hard voor een integraal beleid binnen de gemeente Kampen en heeft het sociaal domein samen met het college op orde gebracht. Financieel heeft de inwoner hier relatief weinig van gemerkt. Hij blijft zich inzetten voor wat ertoe doet: rechtvaardigheid en leefbaarheid in een mooie stad met groene, ruim opgezette wijken. “Kampen zit in mijn hart en ik wil mijn hart opnieuw laten spreken en me inzetten voor wat échttelt”, aldus Jan Peter.

Op nummer twee staat Martine Wiltjer, die gaat voor betrouwbare en eerlijke politiek. Martine zet zich in de raad in voor onderwerpen die het hart raken zoals het realiseren van kindgrafjes. Wanneer mensen een kindje tijdens of kort na de zwangerschap verliezen, is het lastig om een mooi plekje te geven voor dit kindje. Afgelopen raadsperiode zijn er, na actie van Martine, een aantal kindgrafjes gerealiseerd. Ook zet zij zich in voor een hospice, een plek waar mensen waardig kunnen sterven.

Op drie, de zeer ervaren Jan Willem Schutte. Hij was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter. Zijn kennis over Kampen, de bedrijven, stichtingen en inwoners, is van groot belang. Schutte wil de komende periode nadenken over groei en bloei van onze mooie stad, duurzaamheid en zingeving.

Harro Pruijssen heeft zich ingezet voor de sociale kant van ruimtelijke plannen en duurzaamheid. Hij staat op de vierde plek op de lijst. Gerechtigheid staat bij Pruijssen centraal. Oog voor hen die het minder hebben in de samenleving en Gods schepping.

Op nummer vijf vinden we Kees Posthumus. Kees richt zich op inwoners, ondernemers en degelijke overheidsfinanciën. Een gemeente moet financieel gezond zijn. De ChristenUnie kan veel voor inwoners betekenen als het huishoudboekje op orde is.

Erik Schilder, de nummer zes, was vier jaar burgerraadslid in de commissie Inwoners. In zijn werk op de middelbare school en ook in de politiek wil hij graag voor onze kinderen wat betekenen.

Op nummer zeven staat Klaas van der Kolk. Net als in de afgelopen periode gaat hij voor de rechten van burgers. De ChristenUnie stelt mensen centraal.

Op de achtste plaats staat Martha Wagteveld, die zichzelf omschrijft als empathische activist met veel aandacht voor armoede, inclusie en cultuur.

Op negen staat Henry de Jong, als lid van de steunfractie met een groot netwerk in IJsselmuiden, kennis van ruimtelijke ontwikkeling en werkzaam als schooldirecteur.

Op nummer tien een nieuwkomer maar zeer ervaren Jacob Hakvoort. Hij werkte bij diverse overheidsinstanties.

De rode draad voor de ChristenUnie zijn drie onderwerpen: zorg voor elkaar, zorg voor de schepping en een economie waarin de mens centraal staat. De ChristenUnie wil deze kernwaarden laten gelden. Het zal niet altijd makkelijk zijn maar het zal altijd de moeite waard zijn.

Top tien van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Met dankbaarheid presenteert de ChristenUnie Kampen haar top tien van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Samen gaan zij aan de slag met onze visie voor Kampen. Zij kiezen voor wat écht telt! De komende tijd zult u de kandidaten steeds beter leren kennen, houd onze social media hiervoor in de gaten.

 • Jan Peter van der Sluis
  Jan Peter van der Sluis
 • Martine Wiltjer-Rozema
  Martine Wiltjer-Rozema
 • Jan Willem Schutte
  Jan Willem Schutte
 • Harro Pruijssen
  Harro Pruijssen
 • Kees Posthumus
  Kees Posthumus
 • Erik Schilder
  Erik Schilder

De ChristenUnie Kampen presenteert zijn verkiezingsprogramma

Lijsttrekker Jan Peter van der Sluis deelt de drie pijlers van ons
verkiezingsprogramma: Kiezen voor wat écht telt.