Kampen zet volgende stap in energietransitie

IMG_20210702_135900977.jpgvrijdag 30 juli 2021 12:09

De Gemeenteraad van Kampen heeft ingestemd met een volgende stap in de energietransitie. De komende jaren zal meer energie duurzaam worden
opgewekt.

Waarom energietransitie

We zien dat we als mensen niet goed voor deze aarde zorgen. We verbruiken meer dan de aarde ons kan bieden. Voor de levensstijl die wij gewend zijn, is 3,5 aarde nodig. Als ChristenUnie erkennen we dat we goede rentmeesters moeten zijn. We hebben deze aarde te leen van onze kinderen.

Een onderdeel van een meer duurzame toekomst is minder gebruik van olie en gas. Daarvoor is een verandering ofwel een transitie nodig van onze energieopwekking. West-Overijssel levert een bijdrage aan deze
energietransitie door 1,8 Terrawattuur (TWh) aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. Kampen maakt daar voor 244 GigaWattuur (GWh) van uit. Het college van Kampen wil in 2035 energieneutraal te zijn. In 2019 is er hierover met de gemeenteraad en de samenleving een energietop georganiseerd, er hebben artikelen in de Brug gestaan en zijn er energiecafés georganiseerd. Zo hebben inwoners en ondernemers hun wensen, zorgen en ideeën voor locaties van windmolens en zonnevelden kunnen inbrengen.

Regionale Energie Strategie

De gemeenteraad heeft op donderdag 1 juli ingestemd met de Regionale Energie Strategie 1.0 West Overijssel “Samen naar een opgewekt Overijssel”. In deze RES 1.0 staat hoeveel iedere gemeente bijdraagt, hoe er regionaal wordt samengewerkt en er zijn afspraken gemaakt over de kosten en dat inwoners profiteren van opbrengsten

De gemeenteraad stemde in met het totaal van het regionaal bod voor opwek van elektriciteit en het gemeentelijk aandeel van 244 GWh in dit bod. Een meerderheid vindt dat Kampen een relatief hoog bod doet en vindt dat de inwoners hierin goed moeten worden meegenomen. Er bestaan zorgen over de maatschappelijke weerstand tegen zonne- en windenergie. Zoals de inpassing in de omgeving, de gevolgen voor flora en fauna en de gezondheid. Portefeuillehouder Koelewijn verving portefeuillehouder Van der Sloot en beantwoorde al de vragen.

Nog veel te doen

In Kampen zijn er al veel zonnedaken en we hebben een paar windmolens. Er komen nog molens bij op Haatland en langs de N50. In West-Overijssel wordt nu al 20% van de energiebehoefte duurzaam opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen. Dat betekent dat tot 2030 voor de resterende 60% nog plannen gemaakt en gerealiseerd moeten worden.

Voor deze windmolens of zonnevelden moeten nog allerlei onderzoeken worden
gedaan. Ook is er de mogelijkheid om erover mee te praten.

Schonere lucht

Raadslid Harro Pruijssen zei namens de ChristenUnie dat we al veel hebben gesproken over de plannen. “We gaven eerder al aan dat energiebesparing belangrijker is dan energie opwekken en dat inwoners direct moeten kunnen profiteren van windmolens en zonnevelden door de opbrengsten lokaal te investeren. Met deze RES 1.0 moeten we nu vooruitkijken en vragen het college concrete stappen te zetten en uit te leggen hoe inwoners daarbij betrokken worden”. Naar aanleiding van vragen over risico’s van windmolens zei Pruijssen dat “de gezondheidsvoordelen van een schonere lucht opwegen tegen de nadelen van windmolens en zonnepanelen. Er zijn in Nederland ca 12.000 meerdoden door luchtvervuiling elk jaar, reden genoeg om voor minder verbruik van fossiele brandstof te zijn, dus wat is het u waard dat uw en onze kinderen gezond opgroeien”.

HP

« Terug

Reacties op 'Kampen zet volgende stap in energietransitie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.