Algemene beschouwingen ChristenUnie op 24 juni 2021, samengevat:

JWS4.jpgvrijdag 25 juni 2021 17:01

Volgens fractievoorzitter Jan Willem Schutte kijken we vooruit met ‘aandacht voor wat echt telt’.
De Corona pandemie leerde ons scherper te zien wat niet deugt, wat niet werkt en we zien beter wat écht telt.

We zijn in de afgelopen vier decennia iets kwijtgeraakt. Wij zijn geen homo economicus. Wij zijn mensen die gedijen bij vriendschap, liefde, zorg voor elkaar, en zijn bestemd voor bloei. Wat nu nodig is, is beleid dat recht doet aan wie wij zijn. We kunnen ons laten aanmoedigen door wat Nelson Mandela ooit zei: Moge onze keuzes onze hoop reflecteren – en niet onze angst!

Het eerste dat echt telt is ‘zorg voor elkaar’.

Als we in deze crisis iets hebben geleerd, dan is het wel dat het aankomt op zorg voor elkaar. Dat is wat ons mens maakt en dat is wat ons land zo mooi maakt. Dat heeft in deze coronacrisis letterlijk handen en voeten gekregen door het fantastische werk van ons zorgpersoneel. Ook als lokale overheid hebben we hierin ook een taak om deze goed en rechtvaardig uit te voeren.

Wat ook telt is de zorg voor de schepping, de toekomst van onze kinderen

We hebben grote uitdagingen aan te gaan. De manier waarop wij met deze aarde omgaan moet anders. We denken in de regio samen goed na over de energietransitie, over wat en waar en hoeveel we bouwen. Dit geldt voor woningen, eventuele industrieterreinen en een haven. Groei moet hierin voor Kampen niet het doel zijn, we zijn bestemd voor bloei.

Financiën komende jaren

De ChristenUnie wil een aantal pijnlijke bezuinigingsmaatregelen herstellen:

  • Niet doorvoeren van de 8% boven trendmatige verhoging van de OZB niet woningen;
  • Terugdraaien van de bezuiniging op de inkomenstoeslag;
  • Opstellen van een stappenplan voor het project Schans Buitenwacht.

Deze punten zijn voor onze fractie kader stellend en niet facultatief.

Hoop

En wat ik hoop is, dat we in al die rollen die we hebben, bij de belangrijke keuzes die we maken en in het leven dat we leven, dat we trouw blijven aan onze idealen en het goede doen.

Mogen onze keuzes onze hoop reflecteren – en niet onze angst. Laten we kiezen voor wat echt telt. En ik wens daarbij gemeentelijke organisatie, college en raad de zegen van God toe. 

Lees hier de gehele tekst van de Algemene beschouwingen van Jan Willem Schutte

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen ChristenUnie op 24 juni 2021, samengevat:'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.