ChristenUnie Kampen wil meer energiebesparing en hulp voor energiecoöperaties

DSC_0613.JPGvrijdag 05 juni 2020 14:23

De gemeenten, provincie en de waterschappen in West-Overijssel hebben met elkaar een concept-Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Daarin wordt beschreven hoe het overstappen op duurzame energiebronnen in deze regio eruit kan zien. De Gemeenteraad van Kampen sprak daar deze week over. ChristenUnie Kampen had het initiatief genomen voor 2 moties die mede namens veel andere partijen werden ingediend en ook zijn aangenomen.

Waarom energietransitie
We zien dat we als mensen niet goed voor deze aarde zorgen. We stoten teveel schadelijke gassen uit en verbruiken meer dan de aarde ons kan bieden. Voor de levensstijl die wij gewend zijn, is 3,5 aarde nodig. Dat we íets moeten doen, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Als ChristenUnie erkennen we dat we rentmeesters zijn en dat we geroepen zijn om te doen wat we kunnen om zorg te dragen voor de schepping. Een onderdeel van een meer duurzame toekomst is minder gebruik van olie en gas en meer gebruik van duurzame energie. We hebben deze aarde te leen van onze kinderen.

Samenwerken werkt
Kampen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Dat is een grote ambitie. Tijdens de Raadsvergadering begon Harro Pruijssen namens de ChristenUnie met de woorden dat “grote ambities slagen als je samenwerkt, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat hebben we bv gezien bij onze aanpak rond hoogwaterdreiging in het Deltaprogramma. De energietransitie is ook een grote maatschappelijke opgave. Het is een stap naar een samenleving die meer rekening houdt met hoe we de aarde schoner achterlaten voor onze kinderen. Die beweging juichen we als ChristenUnie toe”.

Voor West Overijssel ligt er met dit concept-bod van de opwekking van 1,6 Terra wattuur stroom. Kampen maakt met haar bod daar 15% van uit. Dat is het hoogste bod in de Regio en daar is niets mis mee. Als ChristenUnie stellen we: ambitie is goed maar die moet wel realistisch zijn. En daarom werken we ook samen.

Energiebesparing
De ChristenUnie vindt energiebesparing belangrijker dan energie opwekken. Het onderwerp energiebesparing blijft ook in deze concept-RES volgens de ChristenUnie onderbelicht en ze had daarom een motie voorbereid. “Volgens onze fractie is een regionale aanpak nodig die bedrijven helpt met het opwekken van energie en ook met het besparen van energie” zei Harro Pruijssen.

Deze motie vraagt om de samenwerking voor energieopwekking en energiebesparing voor het bedrijfsleven en particulieren in de regio Zwolle. Maak het samen concreet en makkelijker en dat zal schelen in de kosten. De partijen CDA, VVD, D66, KS, GBK en PvdA dienden mede deze motie “verduurzamen op en onder het dak” in.

Energiecoöperaties
Energiecoöperaties gaan een grote rol spelen in het opwekken van duurzame energie. Energiecoöperaties zijn groepen enthousiaste burgers (vaak vrijwilligers) die zelf met elkaar duurzame energie opwekken in buurt, wijk of dorp. Zij willen zelf bepalen waar hun energie vandaan komt en onafhankelijk zijn van (commerciële) leverancier. Daarom slaan ze de handen ineen met buurtgenoten en starten ze een ‘energiecoöperatie’. Als je geen geschikt dak hebt voor panelen of je hebt niet genoeg geld voor grote investeringen dan kun je lid worden en investeer je samen in bv. zonnepanelen op het dak van een zwembad of boerenbedrijf. Je profiteert van de opbrengsten.

De ChristenUnie wil dat er echt werk gemaakt wordt van windturbines en zonnevelden waar inwoners direct van profiteren. In Overijssel zijn er meer dan 20 energiecoöperaties. Er komen er meer maar dat gaat niet vanzelf. De energiecoöperaties hebben onze hulp nodig want vaak is er geen aansluiting op het netwerk mogelijk en vergunningen en subsidieaanvragen zijn ingewikkeld. Grote investeerders claimen de beste plekken voor energieopwekking en zijn er nog veel meer hobbels te nemen.

De motie “vooruitkijken met energiecoöperaties” vraagt om deze energiecoöperaties te helpen zodat meer inwoners kunnen profiteren van schone energie. CDA, KS en GBK dienden de motie mede in.

Bijzondere digitale raadsvergadering
Het was, vanwege de coronamaatregelen, een digitale raadsvergadering. Bij stemming over moties moet elk gemeenteraadslid uitspreken of hij of zij ‘voor’ of ‘tegen’ is. Dat kost via de computer, vanaf veel warme zolderkamers, veel tijd en het is omslachtig. Het college nam de moties over al hadden deze 2 moties al de steun van de meerderheid van de gemeenteraad. We zijn als ChristenUnie Kampen blij met dit resultaat.

HP.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Kampen wil meer energiebesparing en hulp voor energiecoöperaties'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.