Kabinet wil lachgas voor consumenten bijna helemaal verbieden.

Nitrous_oxide_whippits_used_recreationally_as_a_drug_by_Dutch_youngsters_near_a_school,_Utrecht,_201maandag 15 juni 2020 20:29

Al langere tijd is staatssecretaris Blokhuis bezig te onderzoeken of het gebruik van lachgas door consumenten kan worden verboden. De ChristenUnie Kampen is blij te lezen dat hij nu met een voorstel is gekomen.

Aanleiding voor het verbod is een advies waaruit blijkt dat recreatief gebruik van lachgas tot schade leidt aan de volksgezondheid en de samenleving. Het veroorzaakt een korte roes en kan bij overmatig gebruik onder meer leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen.

Volksgezondheid is een taak van de overheid:
De ChristenUnie is van mening dat de volksgezondheid een belangrijke taak is van de overheid. Omdat dit tot op heden landelijk niet geregeld is, zien veel gemeenten zich op genoodzaakt om via de Drank- en Horecawet, of via de Milieuwet in hun gemeente proactief in te zetten op een verbod van de verkoop en het gebruik van lachgas. De ChristenUnie Kampen maakt zich al langer ernstig zorgen over het toenemend gebruik van lachgas tijdens het uitgaan, en heeft daarom begin 2020 het initiatief genomen voor een motie om de verkoop van lachgas in de Kamper horecagelegenheden te verbieden, en het gebruik van lachgas in de horecagelegenheden te ontmoedigen. Deze motie werd destijds aangenomen.

Landelijk verbod is noodzakelijk:
Maar gebrek aan landelijk beleid zorgt ervoor dat elke gemeente op dit moment haar eigen aanpak heeft in de strijd tegen het gebruik van lachgas. Per gemeente is het verschillend wat wel en niet mag De ChristenUnie Kampen vindt dat, om het gebruik van lachgas door consumenten effectief tegen te kunnen gaan, een verbod daarom eigenlijk niet via de gemeenten moeten worden geregeld, maar via Den Haag. We zijn blij dat er in Den Haag nu stappen worden gezet om het gebruik van lachgas door consumenten landelijk te verbieden.


MW

« Terug

Reacties op 'Kabinet wil lachgas voor consumenten bijna helemaal verbieden.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.